︎︎
Chinese, born 2000 Beijing,now working and living in Beijing.
Making more “non-music”.contact:
sunyizhou@126.com

PS: “ ︎ ” There are performance relevant information.

2021


September 28, 2021

Sun Yizhou+Zhu Wenbo+Dong Xing
Zoomin' Night
Fruity space, Beijing


September 4, 2021

Sun Yizhou+Zheng Hao
废船,Wuhan


August 29, 2021

Sun Yizhou+Zheng Hao
龟音#4
Ming room bookstore,Shanghai

July 31,2021


Sun Yizhou+ghostmass (li qing, li weisi, yan jun)+Ake
UFO Space,Beijing


July 27, 2021

Sun Yizhou+Liang Hao,Zhu Wenbo+ liu lu,Mu+Zhao Cong,Chen Ran
Zoomin' Night
Fruity space, Beijing


July 22, 2021

Sun Yizhou
Macalline Art Center
Fruity space, Beijing


July 4-10,10-11pm, 2021


Sun Yizhou,ake,Yan Jun,Liang Hao...
Silence is shit
Mobile phone at home,Beijing


June 20, 2021

Sun Yizhou + Freshwater Rabbit
Switch Quartet
Simulation Space, Beijing


June16, 2021︎

Sun Yizhou
"Feedback in the Feedback Room"
Plate Space, Beijing


May 25, 2021

Sun Yizhou + Zhu Wenbo, You Ran, Liu Lu
Zoomin' Night
Fruity space, Beijing


May 3, 2021

Junyuan, Xu Cheng, Maimai, Sun Yizhou, Xiang, Jun Yan
Naxspace, Shanghai


April 27, 2021

Sun Yizhou + Liang Hao, Zhu Wenbo, Vavabond
Zoomin' Night
Fruity space, Beijing


April 10, 2021

yan jun + liu lu, ake + zhu wenbo, sun yizhou +liang hao
Miji Concert 69
Studio h, Beijing


March 6, 2021︎

Yan Jun ,Sun Yizhou, Dong Xing, YanFeiFei
OCT Contemporary Art Terminal, Beijing


January 20, 2021

17Audible area | Vol:17
13Lounge, chengdu2020

October 31, 2020

Yan Jun ,Sun Yizhou
The Cure Room, Beijing


December 12, 2020

Sun Yizhou Li Jianhong VAVABOND Yan Jun Sheng Jie Zhu WenBo Zhao Cong Liu Lu Dong Xing
Making Sound Jia Ma Fest vol.1 UFO Space, Beijing


november 25/26, 2020

“ Vital ”Sounding Festival
Nu Space, Chengdu


October 1, 2020

Xiang, Ake, Sun Yizhou, Liu Lu, Yan Jun Tiny Space Concert 6
WU JIN space, Beijing


September 12/13, 2020︎

musiklos 4
with audience, impro committee
Goethe institut(China), BeijingSeptember 11, 2020︎

"Have Time" Workshop
with audience, impro committee
Goethe institut(China), Beijing


August 21, 2020︎

Sun Yizhou+Zhu Wenbo;Yan Jun; leftear miji concert 67
Subjam stidio h, Beijing


March 7,2020︎

Sun Yizhou
Practice 11#Zoomin' Night Live at home, Yanjiao


January 10, 2020

Yan Jun, Sun Yizhou
Blank Poetry Club activities
Graduated from Central Academy of Fine Arts, Beijing


2019

December 27, 2019
A Ke, Sun Yizhou, Zhu Wenbo,John Wilton,Ryuzaki,Theo Stapleton 4 Tiny Space Concert 4
WU JIN space, Beijing


October 20, 2019︎
Ake, Sun Yizhou, LIU Lu, John Wilton, Ryuzaki 1 Tiny Space Concert 1
WU JIN space, Beijing


October 13, 2019︎

kayu nakada, yuma takeshita, hiroyuki ura, yan jun + sun yizhou
miji concert 63
Subjam studio h, Beijing


October 11,2019

Sun Yizhou, Ake, He You
“I Feel No Longer At Home At Home”
BACA Nook Gallery, Beijing


August 18, 2019︎

Taku Sugimoto,Tomato Improvisation Committee (Zhao Cong, A Ke, Li Qing, Li Weisi, Zhu Wenbo, Yan Yulong, Yan Jun, Liu Lu, Sun Yizhou, He You)
fruity space, Beijing


August 17, 2019︎

Taku Sugimoto, Anzi and Yan Jun, Beijing Humming Quartet (Sun Yzhou, A Ke, He You, Zhao Cong) miji concert 62
Subjam studio h, Beijing


July 6, 2019︎

Sun Yizhou, Soviet Pop, Yan Jun, Yan Yulong miji concert 61
Subjam studio h, Beijing