Upcoming
June 15, 2024

Steffan de Turck, Leilani Trowell + Sun Yizhou, John Wilton

Aloe on-site 11

Raw Material Space, Beijing


July ?, 2024

Xiang, Sun Yizhou+Li Weisi, ?

Aloe on-site 12

Xiaoye space, Beijing


August 6, 2024

solo and Country Improvisation Committee

You and Me Music Festival

Table Tennis Center, Beijing


September 8, 2024

Otomo Yoshihide + Chris Pitsiokos, Sun Yizhou, Soviet Pop

东市 Omni Club, Beijing


September 9, 2024

Otomo Yoshihide, Chris Pitsiokos, Zhu Wenbo, Yan Jun, ?

Aloe on-site 13

Xiaoye space, Beijing


September ?, 2024

Manfred Werder, ?

Aloe on-site 14

Xiaoye space, Beijing