Upcoming
March 26, 2024

Sun Yizhou+Tom Soloveitzik, Liu Zifeng, Ri Chang

Aloe on-site 8

Xiaoye space, Beijing


March 30, 2024

Tom Soloveitzik, Improvisation Committee

miji concert 78

studio h, Beijing


April 3, 2024

Sun Yizhou, Tom Soloveitzik, Zhu Songjie, ?

Ming room, Shanghai


April 12, 2024

Sun Yizhou, Yan Jun+Choi Joonyong, Jin Sangtae, ?

Aloe on-site 9

?, Beijing


April 13, 2024

Sun Yizhou+Jin Sangtae, Choi Joonyong, Da Hong

miji concert 79

studio h, Beijing


April 14, 2024

Sun Yizhou, Jin Sangtae+Choi Joonyong, Shu Ride, Mai Mai+Zhu Songjie, Torturing Nurse

trigger, Shanghai


August 2-9, 2024

You and Me Music Festival

Table Tennis Center, Beijing